Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pririzdená komunikácia

4. 1. 2009

Přátelská hra

·         Při této hře jde o postupné rozšiřování důvěry koně ve vše co děláme nebo v to, co k němu přinášíme.
·         Snažte se koním ukázat i nestandardní a stresové situace, jedině tak je ujistíte, že vám mohou důvěřovat, ať se s nimi nebo kolem nich děje cokoliv.
·         Pokud to jde, trvejte i při této hře na základních pravidlech respektu (Kůň může udělat několik kroků, aby se uvolnil a zjistil, že mu nechceme ublížit, ale nesmí této hry zneužívat k tomu, aby vás někam vodil nebo strkal.)

·         Nechte koně udělat několik kroků od vás, jestliže to potřebuje. Naučte jej ale, že se bude muset vždycky vrátit.

·         Tuto hru je dobré zařazovat velmi často mezi ostatní cvičení jako relaxaci.

 
Několik úloh pro inspiraci:


1.      Hlaďte koně po celém těle rukou. U nervózních koní použijte hůlku nebo jinou pomůcku pro hlazení ve slabině a na končetinách nebo na uších.
2.      Zvedněte koni kořen ocasu tak, jako kdybyste mu chtěli změřit teplotu. Pokud si ze začátku nejste jistí reakcí koně, použijte nejprve hůlku, kterou koně budete hladit v okolí ocasu i pod kořenem ocasu.
3.      Hlaďte koně různými předměty (bič, vodítko, koště, igelitová taška, deka, sedlo, uzdečka,…). Zaměřte se právě na předměty, se kterými má kůň problémy.
4.      Při hlazení zakryjte koni krátce oči. Tuto dobu při každém cvičení o něco prodlužte.
5.      Navlečte koni na hlavu pytel. (Pozor! Vždy jej držte tak, aby vám zůstal v ruce, kdyby sebou kůň cuknul nebo začal couvat. Pokud by mu pytel zůstal na hlavě, mohl by si ublížit. Snažte se pytel pokaždé sundat o trochu později, ale ještě v době, kdy kůň klidně stojí.)
6.      Pohlaďte koně po celém těle koštětem.
7.      Přehazujte jemně přes koně vodítko a hlaďte ho vodítkem po celém těle. Vyzkoušejte vodítko protáhnout kolem končetin a pod ocasem. Podobně použijte k této hře i bič.
8.      Skákejte vedle koně tak, jako kdybyste mu chtěli naskočit na hřbet. Zkuste skákat i kolem něj nebo se vzdálit a pak přiskákat zpět, zatímco kůň klidně stojí. Pokud se rozejde, vraťte jej na místo a hru opakujte. Hru můžete ztížit i zvuky a dalšími pohyby. (Koně si nesmí plést tyto pohyby s pobídkami. Proto se dívejte spíše do země a dejte koni hlazením najevo, že při této hře má klidně stát.)
9.      Zkuste koně obcházet z větší vzdálenosti, až vás nechá odejít na konec vodítka. Hlídejte ho pouze prstem, aby nezačal odcházet. Můžete také držet vodítko za konec a jeho střed položit na zem. Kůň je tak „přivázaný“ k zemi, zatímco se od něj vzdalujete. Udělá-li krok, vodítko zvednete ze země a koně vrátíte na místo.
10. Přicházejte z boku ke koni a vždy ho pohlaďte. Zkuste ke koni stejným způsobem přiběhnout, měl by zůstat na místě.

11. V přítomnosti koně zkuste práskat bičem nebo vodítkem o zem. Nedívejte se při tom na koně, aby nečekal povel. Pokud se kůň zvuků bojí, pohlaďte jej po každém prásknutí, aby získal důvěru.

12.      Pohazujte si s míčem. Až koně pochopí, že se nemusí bát, házejte si míč mezi sebou. Časem budete moci házet míčem z koně na koně i ze sedla. Pokud to bude ze začátku problém, po každém hození míčem koně pohlaďte, aby se uklidnil. Dejte pozor, abyste koně míčem netrefili, obzvláště ze začátku by jej to mohlo vylekat. Při hře ze sedla musí kůň stát na uvolněné otěži. Pokud se pohne, vezměte otěž a koně vraťte na jeho místo. Teprve pak s hraním pokračujte.

13.      Vyrobte prapor „O.S. Ostrovský Macík“. Naučte koně klidně stát, zatímco budete praporem lehce mávat kolem něj. Když se pohne, přivolejte ho k sobě, nepronásledujte ho. Vyzkoušejte, zda vás bude kůň následovat, když zástavu ponesete. Pokud to koně zvládnou, naučte je snést i vození praporu ze sedla a předávání mezi jezdci.

14.      Pokud zjistíte, že se koně bojí hadice s vodou, repelentu nebo čehokoliv jiného, snažte se je s tím seznámit. Můžete po koních chtít, aby se k „nebezpečným“ předmětům přiblížili, i když na nich jedete. Pokud by to ale mělo být pro koně příliš náročné nebo nebezpečné, sesedněte a přimějte koně k takovým věcem přijít ze země. Nechejte jim dostatek času i pokusů udělat několik kroků zpátky. Když ale couvnou, zatlačte ze sedla nebo zatáhněte ze země, dokud se kůň k překážce znovu nerozejde. Pak povolte.

 
Dikobrazí hra


·         Při dikobrazí hře učíme koně ustupovat tlaku (ruky, pomůcek, nohy při ježdění) nebo se podvolit tahu (za hřívu, vodítko, uzdečku).
·         Pobídka musí být pro koně motivací. „Když se nebudeš snažit, přidám. Když mému tlaku ustoupíš, povolím.“
·         Pobídkami se snažíme koně zjemňovat a proto používáme několik stupňů pobídky.

·         Před pobídkou i po ní musí kůň klidně stát. Pokud s tím má problémy, musíme je řešit přátelskou hrou.

·         Snažíme se, aby kůň pokaždé udělal požadovaný pohyb přesněji. Pokud zvládá jeden krok, můžeme chtít dva. Pokud kůň už některé cviky dělá dobře, může je od něj vyžadovat ještě lépe, rychleji a přesněji.

 
Několik úloh pro inspiraci:


1.      Tlakem na plece poproste koně, aby ustoupil dozadu.
2.      Poproste koně o obrat kolem předku tlakem na místě, kde působí stejná pobídka jezdce.
3.      Požádejte koně o obrat kolem zádi tlakem na krk. Pokud již toto kůň zvládl, přesuňte pobídku do místa, kde při tomto cviku působí tlak jezdcovy nohy.
4.      Vyzkoušejte, zda váš kůň zacouvá při tlaku na nosní kost (Pozor! Netlačte na měkké části nosu, jinak budete koně dusit.)
5.      Tlakem shora na krk (za ušima) skloňte hlavu koně až na zem. (Doporučuji cvičit na netravnatém prostoru.) Stejný cvik proveďte pomocí vodítka přehozeného přes krk za ušima.
6.      „Kousněte“ koně jemně v oblasti kaštánku na hrudních končetinách. Vydržte s pobídkou, dokud kůň končetinu nezvedne. Na pánevních končetinách můžete stejnou pobídku použít nad nebo pod patou. O koně se při pobízení neopírejte, aby se on nezačal opírat o vás.
7.      Procvičujte poslušné následování při vodění koně za hřívu. Vodítko použijte jen v případě, že je třeba koně opravit či napomenout.
8.      Pomocí vodítka přehozeného přes krk, požádejte koně, aby k vám přistoupil na jednu i na druhou stranu.
9.      Poproste koně, aby zvedl ruku nebo nohu, poklepáním bičíku ve stejném místě, kde působí pobídky při dikobrazí hře na zvedání končetin. Končetiny můžete podržet zvednuté vodítkem protaženým pod spěnkou.

10. Postavte se vedle koně, jednou rukou se chyťte jeho kohoutku, a druhou rukou jej tahem podél krku požádejte, aby ohnul hlavu k boku. Až zvládnete tento cvik, zkuste hlavu koně ohnout až ke špičce jeho ocasu, který si přitáhnete. Cvik bude tím lepší, čím déle kůň na váš povel vydrží s ohnutým krkem, aniž byste se s ním museli přetahovat.

11. Nezapomeňte všechny tyto cviky používat také při práci ze sedla.

 
Řídící hra


·         Řídící hra je hrou na sliby a následky. Nezapomeňte chtít maximum práce od koně. Nenechte se svést k tomu, že budete cokoliv dělat za něj.
·         Učte koně sledovat vaše pohyby a signály. Chtějte, aby kůň v klidu stál, když od něj nechcete žádnou práci, ale aby rychle reagoval na povely.
·         Řídící hra je přípravou na práci ve volnosti. Snažte se tedy pomůcky používat co nejméně. Tak, jako kdybyste je neměli.

·         Přizpůsobte sílu a rychlost pobídek reakcím koně. Snažte se koně zjemňovat.

 

 
Několik úloh pro inspiraci:


1.      Vyzkoušejte pohybem prstu (ale tak, aby jej kůň dokázal dobře rozeznat) pohnout zádí koně do strany. Pokud nemáte problém s jedním krokem, požádejte koně o dva či více kroků.
2.      Pohybem prstu ustupte přední nohy koně do strany. Vyžadujte od koně, aby po pobídce ihned zastavil a nechal vás stát ve stejné vzdálenosti, ve které jste začali pobízet.
3.      Postavte koně před sebe a kýváním prstu jej pošlete dozadu. Snažte se koně učit, aby ustupoval tak rychle a tak daleko, jak si přejete, s minimálním použitím vodítka.
4.      Požádejte koně o zacouvání tak, jako u cviku číslo 3. Stůjte při tom ale vedle koně. Pokuste se pobízet koně z větší vzdálenosti. Vyžadujte, aby kůň couval rovně, včas zastavoval a respektoval to, že stojíte vedle něj. (Nezapomínejte cvičit z obou stran.)

5.      Zataháním za vodítko podél krku (jemným zacukáním) poproste koně o zacouvání ze země i ze hřbetu.

 

 
Jojo hra


·         Při jojo hře bychom měli ověřit, jak přesně si kůň všímá našich povelů. To znamená, že by měl rychle zareagovat na pobídku a včas zastavit po jejím skončení.
·         Procvičujeme couvání i přicházení. Přivolání by měl kůň zvládnout v kroku i v klusu.

 

 

 
Několik úloh pro inspiraci:


1.      Pošlete koně krokem na konec vodítka, pak jej přivolejte o čtyři kroky k sobě, vraťte jej o dva kroky zpět a nakonec jej přivolejte v klusu k sobě. Šlo vám to? Zkuste tedy vymyslet náročnější sestavu.
2.      Vyzkoušejte hrát jojo hru tak, jako v úloze číslo jedna a seďte při tom na zemi nebo na židli.
3.      Cvičte přivolání v klusu, dokud kůň nepřijde hlavou k vám. Pokud by se vás pokoušel po přiblížení obejít, couvněte na opačnou stranu, než kam vás chce vést kůň, a znovu jej přivolejte.
4.      Cvičte synchronní ustupování s více koňmi zároveň.
5.      Učte koně ustupovat v různém tempu na vybranou pobídku, aby věděl, kdy stačí jít pomalu a kdy musí jít rychle.
6.      Postavte široký slalom a pomocí jojo hry a řídící hry jej pozpátku s koněm projděte.

 
Hra na kruhu


·         Při hře na kruhu učíme koně samostatné práci. Pokud vykonává svou práci dobře, neměli bychom se na něj otáčet a rušit ho. Pobídku zopakujeme, pokud přestane dodržovat krok nebo směr, který jsme mu určili.
·         Správné provedení těchto cviků usnadní správná výchozí pozice. Pokud kůň nechce před vysláním na kruh v klidu stát dostatečně daleko od vás, měli byste ještě procvičit předchozí hry.
·         Nedovolte koním ani při této hře, aby se dostali příliš blízko k vám. Bylo by to nebezpečné a koně by toho mohli začít zneužívat.
·         Na čtyřmetrovém vodítku nechte koně jít v kuse nejvíce 4 kolečka. Potom vymyslete něco nového, aby hry nepřestaly koně bavit. Přesto, čtyři kolečka by měl zvládnout dobře připravený kůň bez odmlouvání.
·         Je to váš prst, který koně vede a druhý konec vodítka, který slibuje nepříjemné následky. Neperte se proto s koněm o vodítko. Nikdy se vám nepodaří jej k poslušnosti dovléct. Využijte namísto toho svou autoritu.
·         Stůjte při nácviku na jednom místě (nebo se na něj vždy vraťte, jestliže jste jej museli opustit). Váš kůň musí dělat kroky, ne vy.
·         Až dovedete koně bezpečně vést na kruhu, zkuste se s kruhem pohybovat. Kdyby se vám přestalo dařit, můžete kdykoliv zastavit a problém vyřešit na místě, než budete znovu pokračovat v pohybu.
·         Můžete stejné cviky provádět čelem ke koni i zády k němu.

 
Několik úloh pro inspiraci:


1.      Vyšlete koně krokem nejprve na jednu a potom na druhou ruku tak, aby obešel alespoň dvě kolečka stejným tempem na dlouhém vodítku.
2.      Požádejte koně obdobně o dvě kolečka v klusu, aniž byste jej museli kontrolovat.
3.      Zkoušejte přesné přechody z kroku do klusu a zpátky. Až kůň vaše povely dobře pochopí, zkuste jej z místa naklusat. Měl by vyběhnout vpřed klidným klusem a udržet jej do vašeho dalšího povelu. Vaše komunikace je tím lepší, čím méně kroků kůň před naklusáním udělá a čím klidněji zareaguje.
4.      Zastavte koně na kruhu, aniž by se k vám otočil čelem. Poté jej znovu rozejděte stejným směrem. Můžete také koně na kruhu otočit (ustoupením jeho zádi) a vyslat jej na opačnou stranu, aniž by k vám přišel.
5.      Po zastavení zacouvejte koně tak, jak stojí bokem k vám, aniž by se k vám otočil čelem.
6.      Při kroku nebo klusu koně na kruhu zkuste plynule kruh zmenšit a opět zvětšit. Snažte se komunikovat s koněm v první řadě bez použití vodítka, které je mezi pobídkami až na druhém místě.
7.      Vyzkoušejte, jestli všechny naučené cviky dovedete provést i v sedě na zemi nebo na židli. Pokud máte dva klidné koně, kteří respektují pobídky ze sedla, zkuste jednoho z nich lonžovat, zatímco budete sedět na druhém koni.
8.      Postavte se ke koni zády a pošlete jej za prstem na obě strany. To stejné nacvičte i za chůze a v klusu. Pokuste se přitom udržet koně vedle sebe a ve stejné vzdálenosti. Stejným způsobem můžete koně posílat i na překážky nebo kolem překážek.
9.      Postavte se ve dvojici zády k sobě a lonžujte koně na obě strany. Snažte se mezi nimi udržet stále stejné rozestupy. Vyzkoušejte synchronní zastavení, rozjetí, naklusání. Koně si předávejte z ruky do ruky, abyste mohli stát na jednom místě.
10. Pošlete koně na deku, plachtu, dřevěnou desku nebo na jinou překážku. Pokud se vám podaří koně přes překážku lonžovat, zkuste jej na překážce zastavit nebo jej z ní nechte vycouvat. Snažte se ovládat koně ze vzdálenosti a na volném vodítku.
11. Pošlete koně pod visící deku nebo prostěradlo. Nejprve je nastavte tak, aby se koně nedotýkaly. Postupně visící předmět spouštějte, aby se koně při procházení dotýkal a on jej musel hlavou „prorazit“.
 
Vedení koně


·         Při vedení koně využijte zkušeností s pohyblivým kruhem. Voďte koně za prstem na jednu i na druhou stranu. Vyžadujte od koně dodržování vzdálenosti na volném vodítku.
·         Zvednutý prst je pro koně signálem k zastavení. Pokud kůň váš signál nerespektuje, řekněte mu, že tím jde proti tlaku.
·         Vodění koně je hra na pohyblivém kruhu. Využijte všechny dovednosti, které už váš kůň má, a procvičte je, kdykoliv koně povedete.

 
Několik úloh pro inspiraci:


1.      Zatímco jdete rovně, posílejte koně střídavě za jednou i za druhou rukou. Vyžadujte, aby se od vás kůň držel v dostatečné vzdálenosti za zády i vedle ramene. Pokud vás kůň respektuje, můžete jej vyslat i kus před sebe, než jej opět požádáte, aby se ukázkově zařadil za vás.
2.      Vyberte vhodnou vertikální překážku (nějaký sloup, balík slámy…). Za chůze (zády nebo čelem ke koni) pošlete koně vedle sebe do dostatečné vzdálenosti tak, aby překážku oběhl, zatímco vy půjdete dál rovně. Pokud je překážka příliš vysoká, budete si kolem ní muset podat vodítko z ruky do ruky.
3.      Letmé odložení je cvik, při kterém kůň na povel zastaví, zatímco vy pokračujete v chůzi až na konec vodítka (a třeba i dál). Povel pro zastavení posílíte tím, že zároveň pustíte střední část vodítka na zem a koně tak „přivážete“ k zemi. Pokud kůň povel dobře zvládá, nechá vás odejít i dál než na délku vodítka. (Pokud se kůň pohne, vodítko zvednete a pošlete jej zpět na jeho místo. Pak vodítko opět povolte na zem.)

4.      Hrajte letmé odložení ve skupince. Koně by měli vždy zastavit na jedné linii.

 
Hra do stran


·         Hra do stran má mnoho společného s řídící hrou. Můžeme již ale využít dovedností získaných při jojo hře a při hře na kruhu.

Hrajte tuto hru nejprve s podporou plotu, zdi nebo jiné překážky. Vaše opravdové umění pak ověří hraní této hry ve volném prostoru

 
Několik úloh pro inspiraci:


1.      Postavte se k plotu, nechte koně od sebe odcouvat a pak jej vyšlete k plotu tak, aby kolmo před ním zůstal stát bokem k vám. Pokud kůň klidně stojí, pobídněte jej dikobrazí hrou k pohybu do strany. Pobídku dávejte na boku koně, v pozici za obřišníkem. Pokud se při ustupování opozdí předek nebo záď koně, budete je muset na chvilku dodatečně pobídnout, než se kůň srovná. Pak pokračujte ve vybrané pobídce pro ustupování bokem.
2.      Připravte si koně tak, jako v úloze 1. a pobídněte jej tak, jako při řídící hře. Pobídku směřujte do stejného místa jako v 1. úloze. Snažte se udržovat od koně stále stejný odstup.
3.      Vyzkoušejte hru do stran podobně jako v předchozích úlohách s tím rozdílem, že postavíte koně metr před plot nebo hrazení, které jste využívali. Snažte se o to, aby tato vzdálenost zůstala stejná i při ustupování. Pokud kůň ke stěně vykročí, vraťte jej pomocí jojo hry.
4.      Hrajte hru do stran i ze sedla. Nejprve s oporou plotu a potom i ve volném prostoru. Snažte se používat pokud možno jen pomůcky sedem. Rukou koně opravte, jen pokud to bude nezbytné a hned ji zase uvolněte.
 


 
Prostorová hra


·         Při prostorové hře používáme stejné zásady jako při posílání koně na překážku. Překážkou je v tomto případě úzký prostor.
·         Při nácviku začínáme s širším prostorem a ten postupně zužujeme až téměř na šířku koně.
·         Je potřeba koně do úzkého prostoru posílat. Vést ho tam, by nebylo bezpečné. Myslete také na dostatek prostoru okolo sebe a za překážkou. Je možné, že po projití úzkým prostorem kůň rychle vyběhne.
·         Cílem je koně uklidnit. Postavte mu překážku vždy dostatečně širokou, aby ji ještě zvládl a posílejte ho přes ní z obou stran, dokud se neuklidní.
·         Náročnějším cvikem pro koně bude zastavení na povel při průchodu překážkou. Nejprve ale nacvičte klidné zastavení před překážkou a za překážkou. Nakonec můžete vyzkoušet i vycouvání z úzkého prostoru, kam koně nejprve pošlete nebo dokonce nacouvání do takového prostoru. Při tom ale dbejte spíše na přesnost a klidné reakce koně než na rychlost.
·         Nechejte koně raději v klidu a delší dobu hledat odvahu a jistotu, než abyste jej rychle vystrašili a ztratili jeho důvěru.

·         Nezapomeňte také stejné hry procvičit ze sedla.

 

 
Několik nápadů závěrem


Každý kůň by měl mít svého člověka, kterému bude věřit a kterého bude respektovat. Přesto můžete dobře využít toho, že každému jde něco jiného. Můžete se inspirovat navzájem, nebo si čas od času vyměnit koně. Zkušenější kůň dokáže v člověku posílit důvěru a sebevědomí, zkušenější cvičitel zase vyřeší chronické problémy s koněm. Základ úspěchu je spolupráce a dohoda na společných pobídkách.
Pokud získáte jistotu, můžete zkusit s koněm pracovat ve volnosti. Procvičte opět popořadě všechny hry tak, jak následují po sobě.
Hry, které už kůň zvládl, často opakujte. Při nácviku nových dovedností tak neztratíte ty staré a koně uklidníte, protože uvidí, že stará pravidla stále platí. Nechte pracovat svoji fantazii a chtějte po koni co nejvíce iniciativy a poslušnosti. Budete se divit, kolik her se dá s koněm hrát v běžných denních situacích.
Všimněte si, kolik her se dá hrát ze země a jak málo jich jde hrát ze sedla. Principy všech her při ježdění využíváme. Pokud ale některý z nich dobře nefunguje, je dobré se vrátit
k hrám ze země.