Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásady Prirodzeného výcviku

4. 1. 2009

 BezpečnostObrazek

Na prvním místě je při výcviku bezpečnost lidí a koní. Přirozené metody vedou k výchově koně bezpečně ovladatelného za každé situace. Přesto nemůže být nikdy zcela jisté, jak kůň zareaguje. Je proto třeba dodržovat běžná bezpečnostní opatření. Například používat ochrannou výstroj při ježdění, vždy mít kolem sebe dostatek prostoru, koně na překážky posílat, spíš než jej tam vodit, vyhnout se situacím, které by mohly být nebezpečné do té doby, než na ně bude kůň dostatečně připravený, atd.

 

Zlaté pravidlo

 

Raději žádnou práci, než špatnou. Není rozumné přehlížet jakékoliv problémy, protože ty by se projevily v nejméně vhodnou chvíli. Problémy znamenají, že kůň něčemu nerozumí a žádá nás o pomoc. Musíme se problému věnovat, dokud jej neodstraníme.

 

 Důslednost

Pokud svému koni něco slíbíte, musíte to i dodržet. Pro práci s koněm si vždycky vyhraďte dost času, zvlášť pokud chcete koně učit nové cviky. Nezapomeňte, že s vámi kůň komunikuje neustále. Nepřehlédněte, co vám říká už v boxe, když k němu ráno přijdete. I v této době je třeba důsledně dbát na dodržování stanovených pravidel.

 Postupnost

ObrazekPři výcviku postupujeme od základních dovedností koně ke cvikům složitějším. Je třeba dobře zvládnout základy, aby byl další výcvik úspěšný a bezpečný. Pokud vyvstanou vážnější problémy, vraťte se ve výcviku o krok zpět a ujistěte sebe i koně o tom, že stanovená pravidla stále platí. (příklady posloupností: práce na lonži > práce ve volnosti; práce ze země > práce jezdecká; zastavení a zacouvání > jízda vpřed)

 

 

Pobídka

 

Každá pobídka je udílena postupně. Zesilujeme postupně tlak a podle reakce koně pobídku udržujeme nebo ukončujeme. Pokud kůň nereaguje, říká nám, že je potřeba pobídku zesílit. Pokud reaguje, pobídku udržujeme na takové úrovni, aby motivovala koně k hledání správného řešení. Pokud kůň zareaguje správně, pobídku uvolníme a koně tak odměníme.

 

 

Trpělivost

 

Můžeme koním ukázat co je správné, tedy pohodlné a co naopak nesprávné, tedy nepohodlné. Nemůžeme je ale nutit, aby se k něčemu rozhodli. Na rozhodnutí koně je třeba trpělivě počkat, nechat mu dostatek času a prostoru.

 

Vytrvalost

Není důležité dosáhnout úspěchu hned. Trvalé výsledky přináší časté, trpělivé Obrazekopakování. Koně potřebují ke splnění některých úkolů více času a méně nátlaku.

 

Výcvik je hra

 

Stejně jako se my snažíme koně vychovávat, snaží se i oni vychovávat nás. Hrají s námi hry, ve kterých nevyhraje silnější, ale vytrvalejší a chytřejší.

 

Dialog

 

 Přirozená práce s koněm je založená na dialogu. Poslouchejte svého koně a řiďte se jeho reakcemi. Kdo nebere ohledy na reakce svého koně, přestává být jeho partnerem a nikdy nebude respektován.
 

ObrazekZákon akce a reakce

 
Vaše reakce se musí přizpůsobit reakcím koně. Citlivější kůň potřebuje více času, flegmatické koně je třeba energicky rozhýbat.
 

Zodpovědnost koně

 
Nechejte svému koni prostor, aby vám mohl ukázat, zda vás hodlá respektovat či nikoli. Pracujte na volných otěžích i na volném vodítku. Tak se ujistíte, že kůň plní vaše přání dobrovolně. Kdyby vás odmítl respektovat, lépe to poznáte. Nesnažte se dělat žádnou práci za koně.
 

Zodpovědnost člověka

 
Dobrý cvičitel pozná, zda je jeho kůň na vyžadovaný cvik dobře připraven. Pokud bychom požadovali cviky, na které není kůň fyzicky nebo psychicky připravený, neuspěli bychom. Mohli bychom se dostat i do nebezpečné situace a přišli bychom o důvěru koně. Člověk zodpovídá za bezpečnost a pohodlí koně.
 

Význam pobídky

 

Pobídka se skládá ze způsob, jakým ji udílíme a z významu, který má pro koně. Způsob pobídky určujeme svými pohyby, případně hlasem. Význam pobídky určujeme načasováním. Záleží na tom, v jaké situaci pobídku zesílíme a kdy ji naopak povolíme. Tím jí dáváme smysl. Smysl jedné pobídky se nesmí příliš měnit, aby měl kůň svou jistotu. Lze ji jen postupně vylepšovat a zpřesňovat.

 

Pohodlí

Koně pro sebe vyhledávají pohodlí. Pokud tedy nedělají nic špatně, měli bychom jim jejich pohodlí zajistit. Pokud koním chceme říct, že něco dělají špatně, musíme pro ně takovou situaci udělat nepohodlnou.
 

Motivace

 

Pro koně je motivací jeho místo ve stádě či v naší společnosti, která stádo nahrazuje. Za odměnu jej necháváme být u nás, za trest jej vyháníme. Na dalším místě je pro koně důležité pohodlí. Za odměnu mu jej poskytneme, pokud kůň ale dělá něco špatně, vytvoříme mu nepohodlí. Na posledním místě je pro koně motivací zisk odměny. Odměňovat koně bychom ale měli jen tehdy, pokud naše dostatečná autorita brání koni, aby si odměnu bral sám.

 

Rovnováha důvěry a autority

 

Budování vztahu znamená postupné prohlubování vzájemné důvěry i autority. Důvěra je to, co dává člověk koním. Autorita, neboli poslušnost je to, čím koně oplácejí nám. Nemůžeme chtít od koní poslušnost, pokud se nás bojí. Stejně tak samotná důvěra nevede k tomu, aby nás kůň respektoval.
 

Přinášet příjemné

 

Vždycky, když jdeme ke koni, jdeme jej pohladit. Tak si nás kůň spojí s příjemným a bude v naší společnosti rád. Po každé pobídce přijdeme za koněm a pohlazením mu řekneme, že situaci dobře vyřešil a že může být v klidu v naší společnosti.

 
 

Pozornost koně

 

Získejte pozornost koně. On musí dávat pozor na vás a na vaše přání, ne obráceně. Spousta koní říká lidem: „Podívej se, co zase dělám špatně. Pojď mě rychle opravit.“ Koně vědí, že na to kývnete, začnete kolem nich pobíhat a oni si při tom budou moci dělat, co chtějí. Koně musí vědět, že když vám nebudou věnovat pozornost, přidělají tím práci sobě a ne vám.